ATD Elektronik s.r.o.

Velkoobchod s elektronickými komponenty.

Luženice 10, 344 01 Domažlice EU - Czech Republic + 420 379 723 915, [email protected]

Ekologické UV LED ochranné laky

květen 2020

Proč nová generace UV ochranných laků ovládne sektor ochrany desek plošných spojů?

Od padesátých let minulého století se pro ochranu DPS používají hlavně akrylátové krycí laky na bázi rozpouštědel. Je nutno říci, že dodnes mají řadu výhod: rychlé schnutí, snadnost aplikace, dobrou přilnavost, pružnost a hlavně jsou relativně levné. Akrylátový lak dodnes zaujímá 75% až 80% světového trhu. Přestože se v mezidobí začala používat řada dalších látek (silikon, uretan, epoxy a další), akrylát si dokázal udržet svoje, dá se říci výsadní postavení.

 

V posledních letech se stupňuje tlak na ochranu prostředí a zdraví pracovníků, který vedl k přijetí řady právních předpisů, norem a směrnic.
Evropská legislativa zavedla směrnici RoHS, jejímž cílem bylo mimo jiné vyloučení olova ve slitinách - a od roku 2008 právní předpisy REACH, které ukládají eliminaci nejtoxičtějších chemických sloučenin. Každých 6 měsíců je vydáván nový seznam zakázaných, či regulovaných chemických sloučenin.
Stále více se hovoří o limitaci VOC, (těkavých organických sloučenin), které se uvolňují do životního prostředí. S tím, že již nebude možné znečišťovat ovzduší bez daňové sankce.
Směrnice 1999/13 / ES se týká snižování emisí těkavých organických sloučenin v důsledku používání organických rozpouštědel při určitých činnostech a v daných zařízeních. Tato směrnice významně pomůže zredukovat znečištění ovzduší a snižování zdravotních rizik nejen v Evropě.
Kromě toho tato směrnice zavádí základní principy s cílem snížit množství a používání VOC:
• stanovení mezních hodnot emisí (ELV),kde se rozlišuje množství použitých, rozptýlených a celkových VOC
• Realizaci plánu pro řízení používání rozpouštědel (PGS), skutečného identifikačního nástroje pro všechny pohyby a přesuny rozpouštědel vstupujících do a opouštějících výrobní a další procesy;
• Implementaci systému regulace emisí (SME), jako alternativu k respektování ELV. Tento nástroj umožní zpracovat přehled nad ročním množstvím emisí VOC. To přinese společnostem přehled v jejich aktivitách k omezení emisí. které jsou prováděny na různých zdrojích emisí, vznikajících v daném průmyslovém komplexu.

 

Výše zmíněné, bude mít důsledky i pro náš elektronický průmysl. Bude nutit každého hledat méně škodlivé a inovativní alternativy, které produkují co nejmenší emise.

ATD Elektronik již řadu let nabízí a dodává produkty společnosti AB Chimie. Tato firma brzy oslaví 10 let vývoje krycích laků a zalévacích hmot vytvrzovaných UV a hlavně UV LED osvitem. Tato technologie již dnes dostupná a hlavně je VOC „Free".
V případě otázek, mi bude potěšením zodpovědět Vaše otázky, či přiblížit nejen tuto UV LED technologii.

Další informace k produktům na stránkách výrobcena našem e-shopu.

Novinky

Sledování novinek - newsletter

Chci dostávat aktuální novinky na email